DURACELL Jobs

Data Scientist

Wij zijn momenteel op zoek naar een Data Scientist ter versterking van het Smart Maintenance Team.

Functiebeschrijving:

De Data Scientist analyseert grote hoeveelheden ruwe informatie, op zoek naar patronen en inzichten die de organisatie helpen efficiënter te werken en data-gedreven beslissingsnemen. Hij/zij gebruikt zijn analytische, statistische en programmatorische vaardigheden om ruwe gegevens te vertalen in kant-en-klare informatie. Het einddoel is waarde te halen uit ruwe gegevens.

De focus ligt hierbij in eerste instantie op onderhoud, maar is niet gelimiteerd. De Data Scientist zal eerst werken aan de grootste opportuniteiten (rekening houdende met besparingsmogelijkheden, veiligheid, productkwaliteit en productie efficiëntie).

De Data Scientist werkt zeer nauw samen met de Data Engineer en Reliability Engineers. Hij/zij fungeert als het ware als de link tussen de reële en digitale wereld.

Verantwoordelijkheden:

•Vertalen van noden van stakeholders (ingenieurs, operatoren, management) in digitale oplossingen.
•Fungeren als evangelist in de mogelijkheden van de digitale wereld.
•Productie expertise en digitale expertise samenbrengen en gebruiken als hefboom om nog beter te doen.
•Proactief zoeken naar opportuniteiten om verliezen weg te werken (of zichtbaar te maken) d.m.v. digitale oplossingen.
•Ontwerpen, creëren, testen en implementeren van algoritmes en predictieve modellen om de organisatie te ondersteunen.
•Collega’s helpen in het genereren van inzichten uit data.
•Identificeren van relevante datapunten, vereist voor data modellering.
•Creëren van data visualisaties om de output van modellen intuïtief duidelijk te maken voor operationele teams.
•Data validatie methodes ontwikkelen en integreren.
•Beoordelen van de accuraatheid van ontwikkelde datamodellen.
•Stakeholders trainen in het correct gebruik van de vrijgekomen informatie.

Profiel:

•M.Sc. in de ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, computerwetenschappen of gelijkwaardige wetenschappelijke afstudeerrichtingen
•Geen specifieke werkervaring vereist, wel een grondige kennis van digitale systemen en een toekomstgerichte mindset om mee te bouwen aan een Smart Factory.
•Jobgerelateerde kennis:
-Statistische computertalen (R, Python, SQL)
-Machine Learning algoritmes
-Statistiek
-Data cleansing
-Data visualisatie
-Power BI
-Affiniteit met databases en data pipelines
•Specifieke competenties:
-Goede kennis van Nederlands en Engels (schriftelijk en mondeling)
-Communicatievaardigheden om samen te werken met mensen met een verschillende achtergrond
-Professionele werkethiek en de nodige integriteit
-Probleem-oplossend vermogen met een digitale mindset
-Analytisch denken en data gedreven beslissingsvermogen
-Innovatief en steeds op zoek naar verbetermogelijkheden
-Bewust van een zekere ‘sense of urgency’ om flexibel om te gaan met voortschrijdend inzicht
-In staat zelfstandig te werken

AANBOD:

•Diverse opportuniteiten om je horizontaal en verticaal te ontwikkelen.
•Een aangename, vlotte familiale sfeer waarbij elke medewerker voor ons uniek is.
•Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met tal van extralegale voordelen (diverse verzekeringsplannen, fietslease, maaltijd- en ecocheques, etc..).